Pirs s.r.o

Projektové řízení :: Inženýrské činnosti :: Realizace staveb

Železniční koridor Polom – Polouvsí

Koridor

 

Koridor 2

Pirs s.r.o :: Projektové řízení, inženýring, realizace staveb
Žerotínova 1099, 702 00 Ostrava-Moravská, Ostrava | tel: +420 602 702 663; +420 607 865 727