Pirs s.r.o

Projektové řízení :: Inženýrské činnosti :: Realizace staveb

Sanace bytového domu Havířov

„Sanace bytového domu Havířov, 96 b.j.“
20 mil. Kč – (IČ – DSP, TDi)

Havířova

 

Havířov 2

Pirs s.r.o :: Projektové řízení, inženýring, realizace staveb
Žerotínova 1099, 702 00 Ostrava-Moravská, Ostrava | tel: +420 602 702 663; +420 607 865 727