Pirs s.r.o

Projektové řízení :: Inženýrské činnosti :: Realizace staveb

Rekonstrukce IPB – Ostrava Krnov

„Krnov“
120 mil. Kč – (IČ – DÚR, DSP)

IPB Krnov

IPB Krnov 2

Pirs s.r.o :: Projektové řízení, inženýring, realizace staveb
Žerotínova 1099, 702 00 Ostrava-Moravská, Ostrava | tel: +420 602 702 663; +420 607 865 727