Pirs s.r.o

Projektové řízení :: Inženýrské činnosti :: Realizace staveb

ČOV a kanalizace Suchdol nad Odrou

„Kanalizace + ČOV, I. etapa Suchdol nad Odrou“
29 mil. Kč – (DÚR, DSP, RD, IČ)

Suchdol – kanalizace

 

Suchdol – kanalizace 2

 

Pirs s.r.o :: Projektové řízení, inženýring, realizace staveb
Žerotínova 1099, 702 00 Ostrava-Moravská, Ostrava | tel: +420 602 702 663; +420 607 865 727