Pirs s.r.o

Projektové řízení :: Inženýrské činnosti :: Realizace staveb

Dále zajišťujeme

  1. Komplexní developerské zajištění nového vlastnického bydlení (byty do osobního vlastnictví a družstevního spoluvlastnictví) s podporou hypotečních úvěrů a státních dotací
  2. Zajištění komplexního řešení čištění odpadních vod (komunálních, průmyslových, aj.) novou progresívní technologií pro obce, města i průmyslové subjekty. (Nejedná se o mechanicko – biologické technologie)
  3. Komplexní zajištění přípravy a průběhu sanací panelových domů podle vládních nařízení a směrnic, včetně zajištění dotačních titulů. (Zajištění veškerých podkladů, průzkumů, auditů, projekční a inženýrské zajištění sanace, zajištění odborných posudků, výběrových řízení, vlastní realizace, atp.)

Pirs s.r.o :: Projektové řízení, inženýring, realizace staveb
Žerotínova 1099, 702 00 Ostrava-Moravská, Ostrava | tel: +420 602 702 663; +420 607 865 727