Pirs s.r.o

Projektové řízení :: Inženýrské činnosti :: Realizace staveb

Historie společnosti

Společnost s ručením omezeným

PIRS CZ, s.r.o.

vznikla v roce 2001. Jediným společníkem je osoba podnikající v minulosti jako fyzická osoba v činnostech souvisejících s přípravou (IČ, projektování) a realizací staveb v oborech:
  • občanské stavby
  • dopravní stavby
  • vodohospodářské stavby
  • průmyslové stavby

Podnikání fyzické osoby sahá až do roku 1994, kdy zahájil svou podnikatelskou činnost ve volném sdružení fyzických osob PIRS (příprava, inženýring a realizace staveb) převážně ve stavebních činnostech.

Společnost PIRS CZ, s.r.o. se zaměřuje na komplexní služby pro zákazníka v oblasti přípravy a realizace jeho investičního záměru v pokud možno nejjednodušší a bezrizikové podobě. Je samozřejmě připravena dle přání zákazníka provést i dílčí části celého investičního záměru, např.:

  • vizi, podnikatelský záměr, studii
  • strategickou dokumentaci
  • komplexní projekční zajištění akce
  • poradenské a inženýrské služby
  • realizace díla formou „na klíč“
  • zajištění a realizace jednotlivých řemesel
  • zajištění a realizace dodávky a montáže (PREFA, OK)
  • zajištění a realizace dodávky a montáže technologií
  • jakékoliv izolace (proti vodě a zemní vlhkosti, tepelné, speciální a další)
  • veškeré systémy střešních konstrukcí
  • atp.

ZÁVĚR

Společnost PIRS CZ, s.r.o. má za cíl provádět veškeré činnosti pro zákazníka dle jeho požadavků a potřeb s důrazem na rychlost, kvalitu, úspornost, funkčnost, estetiku a na zásadách profesionálně odvedené práce.